Välihooldus

Hooaeg algab tavapäraselt aprillis/mais ja kestab septembrini/oktoobrini, sõltuvalt sügise pehmusest. Püsihooldus hooaja lõpuni / korra hind (püsihoolduse hinnad kehtivad ainult püsilepingu puhul kus niitmine toimub vähemalt kaks korda ühes kalendrikuus).

Võsalõikuse teenus on suunatud eelkõige kruntide, tee-, kraaviservade ja põlluäärte puhastamisele võsast.

Kui võsastiku sees leidub puid, siis on valmisolek vajadusel need eraldi vastavalt sobivale viisile langetada.

  • Muru hooldus ja niitmine
  • Langenud lehtede riisumine ja äravedu konteineritesse
  • Lume eemaldus kõnniteedelt, parkimisplatsidelt ning asfalteeritud aladelt
  • Lume äravedu territooriumilt
  • Lume ja jääpurikate eemaldus katustelt
  • Väliterritooriumi korrashoid
  • Libeduse tõrje

Lisaks teostame raiejäätmete äravedu / utiliseerimist.

Võsalõikus muudab Teid ümbritseva looduse kaunimaks, maa kasutamise otstarbekamaks ja objektide majandamise/hoolduse lihtsamaks ja soodsamaks.